Skocz do zawartości


Regulamin Forum

Regulamin Forum Ogólnopolskiego klubu Calibra Team

1. Każdy ma pełne prawo do korzystania z klubowego forum, akceptuje tym samym regulamin forum.

2. Warunkiem pełnego korzystania z forum jest wcześniejsza rejestracja przez użytkownika z podaniem w formularzu prawidłowych danych.

3. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto.

4. Zaleca się umieszczenie zdjęcia piszącego post na forum jako emblemat (avatar) pod nickiem po lewej stronie postów.

5. W postach pisanych na forum w podpisie może być wklejone jedno zdjęcie o rozmiarach maksymalnych 600x150 px lub wiecej zdjęć łącznie nie przekraczających maksymalnych wymiarów 600x150 px. Ma to na celu poprawienie wizerunku forum.

6. Na prośbę autorów zarząd może podjąć decyzję o przyklejeniu tematów.

7. Autorzy przyklejonych postów mają obowiązek dbania o ich aktualność.

8. Forum służy do prowadzenia dyskusji tematycznych i wymiany poglądów, w obrębie udostępnionych kącików tematycznych.

9. Poszczególne działy Forum mogą zawierać uzupełniające regulaminy, które sprecyzują dodatkowe warunki obowiązujące w ich obrębie.

10. Wiadomości umieszczane przez użytkowników w kącikach dotyczą tylko i wyłącznie tematów związanych z danym kącikiem tematycznym. Zalecane jest zapoznanie się z opisem tematów poruszanych w danym kąciku.

11. Tytuł każdego tematu musi jak najbardziej odpowiadać jego treści, ułatwi to wszystkim korzystanie z forum.

12. Forum może być wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etyki. Niedopuszczalne jest wyrażane i przekazywanie na forum, prywatnych niecenzuralnych opinii pod adresem innych osób oraz rozpowszechnianie prywatnej korespondencji w kącikach bez zezwolenia jej autora.

13. Nieprzestrzeganie w/w zasad może spowodować usunięcie wiadomości, a w niektórych przypadkach nadaniem ostrzeżenia lub usunięcie konta użytkownika.

14. Administrator forum może zablokować lub usunąć użytkownika z bazy bez ostrzeżenia, jeżeli:

- na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy nie korzystał z forum,
- nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
- autor będzie wykorzystywał kąciki do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania reklam bez wcześniejszego uzgodnienia z administratorem forum.
- otrzyma 3 ostrzeżenia od Moderatorów za łamanie regulaminu forum lub klubu.

15. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo zablokować/skasować/przesunąć temat, jeśli jest niezgodny z zasadami panującymi na forum. Od ich decyzji można odwołać się do Zarządu mailem lub wiadomością prywatną.

16. Moderatorem forum może zostać Klubowicz, ale także Przyjaciel Klubu.

17. Zmiany nicka na forum mogą dokonywać tylko i wyłącznie Klubowicze i Przyjaciele klubu.

18. Otrzymanie trzech ostrzeżeń w okresie 12 miesięcy na forum jest równoznaczne z zablokowaniem użytkownikowi możliwości korzystania z forum na okres miesiąca. Otrzymanie czwartego ostrzeżenie jest równoznaczne ze stałym usinieciem praw do korzystania z forum.

19. Użytkownicy forum nie posiadający statusu Przyjaciela Klubu lub Klubowicza, a chcący ogłaszać swoja działalność handlową muszą uzyskać akceptacje administratorów. Wyjątek stanowi dział Sprzedam Calibrę oraz dział Ogłoszenia Car Audio. W przeciwnym wypadku może otrzymać zakaz handlu.

20. Użytkownik forum trudniący się handlem może zostać poproszony o wysłanie do wiadomości zarządu skanów dokumentów potwierdzających tożsamość. W przeciwnym wypadku może otrzymać zakaz handlu częściami.

21. Administratorzy mają prawo wysyłać masową korespondencję związaną z działalnością klubu Calibra-Team lub działaniem forum Calibra-Team do wszystkich użytkowników forum.

Forum Calibra Team podzielone zostało na 3 poziomy.

Dostęp do pierwszego poziomu posiadają osoby, które nie dokonały rejestracji na Forum. Do ich dyspozycji zostały oddane działy tj.:

- Jak wstąpić do Calibra Team - regulamin
- Forum Calibra Team - regulamin/opis
- FAQ - pytania i odpowiedzi

Dostęp do drugiego poziomu posiadają osoby, które dokonały rejestracji na Forum. Do ich dyspozycji zostały oddane działy tj.:

- Forum Calibra Team
- Zloty klubowe / calibra treffen
- Jak wstąpić do Calibra Team
- Techniczne
- Techniczne LPG-GAZ
- Tuning
- eXtreme car audio
- Ogłoszenia car audio
- Kupię / Sprzedam / Zamienię
- Sprzedam Calibrę
- Poradnik kupującego
- Hyde Park
- Kino
- FAQ
- Strona klubu Calibra Team

Dostęp do trzeciego poziomu posiadają osoby, które dokonały rejestracji na Forum oraz posiadają statut Klubowicza/Przyjaciela Klubu*. Do ich dyspozycji zostały oddane działy tj.:

- Forum Calibra Team
- Zloty klubowe / calibra treffen
- Klubowicze / Przyjaciele Klubu
- Współpraca
- Klubowe Calibry
- Finanse
- Jak wstąpić do Calibra Team
- Forum Calibra Team
- Techniczne
- Techniczne LPG-GAZ
- Tuning
- eXtreme car audio
- Ogłoszenia car audio
- Kupię / Sprzedam / Zamienię
- Sprzedam Calibrę
- Poradnik kupującego
- Hyde Park
- Kino
- Gry samochodowe
- FAQ
- Strona klubu Calibra Team

W razie niejasności prosimy pisać na adres : simon@calibra-team.pl lub ashen@calibra-team.pl

Zapraszamy do aktywnego korzystania z Forum

Zarząd Calibra Team